15 ข้อพระคัมภีร์พร้อมคำแนะนำสำหรับการแต่งงาน

พระคัมภีร์พูดมากเกี่ยวกับการแต่งงานและให้คำแนะนำที่ดีแก่เรา มาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อที่พูดถึงการแต่งงานกัน

อ่านเพิ่มเติม

5 ข้อเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ให้ดี

โองการเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างถูกต้อง: ดู 5 ข้อที่จะเปลี่ยนยามเช้าของคุณและทัศนคติที่คุณเผชิญในแต่ละเช้าวันใหม่

อ่านเพิ่มเติม

9 ข้อเพื่อต่ออายุความหวังในชีวิตของคุณ

ความหวังในชีวิต - ข้อพระคัมภีร์: ลองดูข้อพระคัมภีร์บางข้อที่พูดถึงความหวังของเราในฐานะลูกของพระเจ้าและยืนยันความเชื่อของเราในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข้อพระคัมภีร์ข้อแนะนำสำหรับคนหนุ่มสาว

เยาวชนผ่านไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่เราต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราต้องลงทุนชีวิตของเราในสิ่งที่คุ้มค่าในขณะที่เรามีสุขภาพและความแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นพบพลังแห่งพระคุณของพระเจ้า

ลองมาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อที่จะช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าได้ดีขึ้นเล็กน้อย

อ่านเพิ่มเติม

จำเป็นต้องอธิษฐานทุกวันหรือไม่? 7 เหตุผลที่สนับสนุนให้คุณทำ

มาดูเหตุผลบางประการที่เราต้องอธิษฐานทุกวันและวิเคราะห์ชีวิตการอธิษฐานของเรา ขอให้เราทูลขอพระเจ้าให้กระหายพระองค์มากขึ้นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแสวงหาพระพักตร์พระองค์ทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม

บุตรสุรุ่ยสุร่าย การกลับใจ และความรักของพระบิดา

อุปมาเรื่องบุตรสุรุ่ยสุร่ายเป็นอุปมาเรื่องหนึ่งที่พระเยซูทรงรู้จักเป็นอย่างดี ปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระกิตติคุณ ในลูกา 15:11-32

อ่านเพิ่มเติม